ΜΟΙΡΟΓΝΩΜΟΝΙΟ

Το Αντάρτικο του Χάρτινου Σπιτιού

Η ιδεολογία δεν είναι lifestyle και σίγουρα, αν ήταν, κανένας δεν θα μπορούσε να το φτιάξει τόσο επαναστατικό, όσο το σκέφτεται. Είναι κατανοητό το να σε απωθεί αισθητικά μια διασκευή ενός κομματιού στο πλαίσιο της ευρύτερης μαζικής υποκουλτουροποίησης που μας βομβαρδίζει καθημερινά. Ωστόσο, δεν αποτελεί ιεροσυλία, όσο σκληρό κι αν ακούγεται.

Continue Reading